Välkommen till Franciskusleden!

På vår hemsida finns översikt, information och en försmak av leden. Den verkliga upplevelsen erbjuder sen själva vandringen. Franciskusleden går genom ett mycket vackert landskap nära Vättern. Här finns en levande landsbygd med rum för själen och en intressant historia. Här har luffare tidigare vandrat, kungar har ridit sin eriksgata, pilgrimer sökt sig mot Vadstena och ibland ännu längre.

Franciskusleden ingår i ett nätverk av pilgrimsleder i Sverige och Europa, en länk mellan bl.a. Santiago de Compostella i Spanien och Nidaros i Norge.

Franciskusleden ansluter i Alvastra till Klosterleden som går till Vadstena. l Byarum ansluter den till Munkaleden som går mellan Byarum och Nydala.

 

 

Aktuellt 

Söndagen 2:a oktober deltar vi i en ekumenisk vandring i Skärstad-Ölmstadalen. Samling 15.00 i Allianskyrkan Skärstad med kort andakt och fika. Mymensingföreningen erbjuder tradionell linsgryta och försäljning av hantverk från Bangladesh vid den avslutande pilgrimsandakten i Landsjökyrkan 18.00. Vätterbrass bjuder på musik

1:a Advent  blir det pilgrimsvandring från Sanna kyrka till gudstjänsten i Sofia kyrka 11.00. Samling 8.30.

Ordförande Franciskusleden och kontaktperson är

Cristina Virdung - mailadress: cristina.virdung@svenskakyrkan.se

 

Ladda ner informationsblad

Denna hemsida är delvis finansierad med EU-medel.